• Minden nap
  egy új app!

  iPhone egyszerűen

  Ha már eleged van a sok marketingszövegből, vagy nem beszélsz idegen nyelveket, a StartAPP segít megtalálni a legjobb iPhone szoftvereket. Ha szeretnél követni egy appot, megjelölheted és figyelheted az új változatok érkezését, követheted az árváltozásokat, a StartAPP mindenről értesít.
  A StartAPP szoftver ingyenes!
 • Szeretném követni

  kövesd az app változásait!

  A 'Szeretném' menübe gyűjtött appjaidat figyelni fogjuk. Értesítünk, ha új változat jelenik meg bármelyikből is, vagy a fizetős ára megváltozott. Így nem kell rendszeresen az AppStore-ban kutatnod utánuk.
  A StartAPP listákban átláthatóan jelöljük, melyik lett olcsóbb, vagy újdonság, esetleg toplistás, vagy jó tippnek tartjuk.
 • Adatlap

  magyar leírásokkal

  A fizetős appok esetén az eredeti valutanemet akár forintosítva is láthatod (*).

  Ha eleged van a terjengős marketing leírásokból, olvasd el a StartAPP magyar nyelven megírt ismertetőinket a szoftverekről, melyek tömörek és érthetőek.

  Értesítsd ismerőseidet, oszd meg másokkal tapasztalataidat az iPhone appokról Twitter vagy Facebook segítségével, a StartAPP erre is lehetőséget ad!
 • Impresszum

  StartApp iPhone v1.0


  Startlap.hu szerkesztőség
  Lapigazgató: Nagy Gergely
  Főszerkesztő: Bognár Bálint
  Vezető szerkesztő: Száler György
  Szolgáltatás menedzser: Virág Attila

  Mobilmédia szerkesztőség
  Lapigazgató: Szépvölgyi Tamás
  Felelős szerkesztő: Szabó Gergő
  Fejlesztők: Horváth Gábor, Knébl Ferenc
  Design: Berdár Ákos
  Termékkel kapcsolatos észrevételek: +36-1-430-6836

  Sanoma Media Budapest Zrt.
  Felelős kiadó: Szabó György vezérigazgató
  Újmédia-divízió igazgató: Gerentsér Imre
  1037 Budapest, Montevideo u. 9.
  Cégnyilvántartási szám: 01-10-044658
  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
  Adószám: 12715134-2-44
  © 2010-2011, Sanoma Media Budapest Zrt.
I.       A felhasználási feltételek tartalma
 
1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett StartAPP alkalmazásban elérhető információs szolgáltatás (Szolgáltatás, StartAPP) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
2. Felhasználónak minősül a StartApp letöltője, illetőleg mindenki, aki a StartAPP alkalmazást használja. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A StartAPP-al kapcsolatos valamennyi tájékoztatás kötelezőek minden Felhasználóra.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
1. A Szolgáltatás célja, hogy segítse a felhasználók alkalmazáskeresési- és letöltési tevékenységét, és ennek keretében különböző funkciókkal támogatja a keresést, adott csoportosítások szerint és/vagy egyéb kategorizálás mentén a tájékozódást, a népszerű mobil alkalmazások elérését, valamint lehetővé teszi a felhasználók által kiválasztott alkalmazások gyűjtését és rendszerezését.
2. A Szolgáltatás lényege a más alkalmazásfejlesztők által közzétett alkalmazásokkal kapcsolatos információk elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
III. A szolgáltatás részletei, a regisztráció
1. A Kedvencek és a Szeretném szolgáltatás tulajdonképpen egy-egy alkalmazásgyűjtemény; a Felhasználó egy külön listába összegyűjtheti az általa kiválasztott alkalmazásokat saját ízlésének megfelelően. A Kedvencek és Szeretném listára felvett elemek árváltozásai és frissítései megjelennek az elem listasorában. Nem regisztrált felhasználók nem tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. A Szolgáltató Startlap (www.startlap.hu) szolgáltatására regisztált felhasználók a startlapos regisztrálciójukkal igénybe tudják venni a StartAPP regisztációhoz kötött szolgáltatásait.
2. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs oldal hiánytalan kitöltésével indul (e-mail cím, jelszó megadása). A regisztrációs adatok megadását, illetve a feltételek elfogadását követően a Felhasználó aktív regisztrációval rendelkezik. A regisztrációs feltételek elfogadása a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások, illetve funkciók használatának előfeltétele, ami egyben a Szabályzat elfogadását is jelenti.
3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy frissítéseiben a StartAPP bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
4. A Felhasználó a Beállítások menüpont alatt kiléphet a regisztrációs fiókjából.
5. Az egyes listázott alkalmazások mellett esetenként található "TIPP" jelzés kizárólag a Szerkesztőség önálló, szubjektív véleményét tükröző értékítélet, és a széleskörű tájékoztatást, az online megjelenések fejlődését, valamint az ezen a téren történő szemléletváltoztatást kívánja szolgálni. Szolgáltató az mobil médiapiacon betöltött szerepéből adódóan aktív szerepet kíván vállalni a mobil trendek formai és tartalmi színvonalának alakításában, így "TIPP" jelzést azon alkalmazások kaphatnak, amelyek megjelenését, felépítését, funkcióit tekintve - a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével - a Szerkesztőség megítélése szerint kitűnik az általuk ismert hasonló alkalmazások közül, újdonságot mutat vagy különösen ötletes, megoldásait tekintve példaértékű, és így alkalmas az mobil kultúra és designszokások fejlesztő befolyásolására. A "TIPP" jelzés alkalmazása egyetlen esetben sem jelenti azt, hogy az adott alkalmazásban nyújtott szolgáltatásokat, árukat, programokat, stb. a Szerkesztőség ajánlaná, vagy igénybevételüket, megvásárlásukat javasolná, illetve hogy ezek ösztönzése lenne a cél.
6. A Szolgáltatásban megjelenő, az egyes listázott alkalmazásokhoz tartozó Forint árak tájékoztató jellegűek, a mindenkori MNB középárfolyam alapján kerülnek kiszámításra az adott alkalmazás hivatalos Euró ára alapján. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a listázott alkalmazások megvásárlása esetén azért, ha a megjelenített Forint értékek és az alkalmazásokért a alkalmazások értékesítési oldalán történő vásárláskor a Felhasználó által fizetett összegek nem egyeznek.
7. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével és a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével.
 
IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
V. Felelősségi kérdések
1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatásban listázot alkalmazásokat adott állapotban ("AS IS") jeleníti meg, a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi alkalmazást pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
2. Bármely adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.
4. A dobozok, valamint a dobozokon belül a linkek kialakított sorrendje nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt - a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. A Szolgáltatás használatáért - ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt - kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
7. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
8. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
9. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.
 
 
Budapest, 2011. február 2.
 

 
Adatkezelési szabályzat
1. Bevezetés
A Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) (a továbbiakban Sanoma, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Sanoma fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Sanoma elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Sanoma a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Sanoma az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2. Definíciók
2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3. Alapelvek a Sanoma adatkezelése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A StartAPP alkalmazással kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Felhívjuk a Sanoma részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1. A StartAPP alkalmazás regisztrált felhasználóinak adatai

Az adatkezelés célja: az alkalmazás használata során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím, a meglátogatott tartalom címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: http://www.webaudit.hu, http://www.google.com/analytics, http://www.gemius.hu.

Szintén külső szolgáltatók végzik a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltatók (Adverticum Zrt., Google AdSense) tudnak felvilágosítást adni a http://www.adverticum.hu és a http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségeken.

A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

4.2. StartAPP regisztráció

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó.
Az adatok törlésének határideje: azonnal

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 00633-0028.


4.3. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Sanoma a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Sanoma számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az Interware Internet Szolgáltató Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatt található szerverparkjában.

A Sanoma a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Sanoma olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Sanoma az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Sanoma Media Budapest Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Sanoma Media Budapest Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-044658
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószám: 12715134-2-44

Telefon: 06.1.437.1100
E-mail: startlap.hu@sanomamedia.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: 633-0001... (bejelentés alatt), 633-0001... (bejelentés alatt).
7. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Sanoma, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Sanoma költségtérítést állapít meg.

A Sanoma a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Sanoma a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Sanoma - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Sanoma az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Sanoma az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36-1-475-7186, 475-7100
Telefax: +36-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

Adatvédelem http://www.ppos.hu

Budapest, 2011. április 2.

 

A Szolgáltatásban megjelenő, az egyes listázott alkalmazásokhoz tartozó Forint árak tájékoztató jellegűek, a mindenkori MNB középárfolyam alapján kerülnek kiszámításra az adott alkalmazás hivatalos Euró ára alapján. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a listázott alkalmazások megvásárlása esetén, ha a Felhasználó által fizetett összegek nem egyeznek az aktuális átváltás miatt.
Bővebben az Adatvédelem menüben tájékozódhatsz. © 2010-2011, Sanoma Media Budapest Zrt.